Kupie-Sprzedam-Wynajmetobie                               Home Kontakt Dodaj ogloszenie
Szczęście jest zawsze tam, gdzie je człowiek widzi.
- Henryk Sienkiewicz -

Zgłoś nadużycie lub błąd | Zgłoś niedziałający link | Zgłoś sugestię |
 

Regulamin zamieszczania ogłoszeń w serwisie internetowym wynajmetobie.pl

1. Korzystanie z serwisu bezpłatnych ogłoszeń wynajmetobie.pl oznacza akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Za umieszczenie ogłoszenia nie są pobierane opłaty.

3. Ogłoszenia zamieszczane w serwisie skierowane są do mieszkańców miasta Bielsko-Biała i okolic (woj. śląskie).

4. Odpowiedzialność za publikowane w ogłoszeniu treści i materiały ponosi tylko i wyłącznie zamieszczający ogłoszenie użytkownik.

5. wynajmetobie.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
* roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu,
* zachowanie osób umieszczających oferty w serwisie,
* oferowane w ogłoszeniach ewentualne towary i usługi, przedmioty,
* zgodność usług i towarów oraz przedmiotów z opisem,
* prawdziwość informacji zawartych w ogłoszeniach.

6. wynajmetobie.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy użytkownikami serwisu ogłoszeniowego.Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystaniainformacji zawartych na stronach wynajmetobie.pl spoczywa na użytkownikach serwisu.

7. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa, przemocy itp.

8. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach zgodnie z przedmiotem ogłoszenia.

9. To samo ogłoszenie można umieszczać ponownie dopiero po upłynięciu terminu publikacji ogłoszenia zamieszczonego wcześniej. Termin publikacjiogłoszenia wynosi 30 dni.

10. Niedozwolone jest umieszczanie adresów internetowych (linków) do stron internetowych, oraz ogłoszeń posiadających cechy firmowych ogłoszeń
reklamowych w treści ogłoszeń bezpłatnych. Adresy takie będą usuwane z treści ogłoszenia.

11. Użytkownicy, chcący umieszczać adresy internetowe swoich stron internetowych (linki), oraz ogłoszenia posiadające cechy firmowych ogłoszeń reklamowych, mogą umieszczać je jako bezpłatne reklamy w postaci graficznej. Wymaga to uzgodnień z administratorem serwisu wynajmetobie.pl

12. Ogłoszenie nie spełniające wymogów określonych w punktach:3, 7 ,10 będzie usuwane bez powiadamiania użytkownika zamieszczającego ogłoszenie.

13. Publikując materiały, treści i dane osobowe użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie zgodnie z ustawa z dnia 29. Sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

14. wynajmetobie.pl zastrzega sobie prawo do:
* zawieszenia działania serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres
* zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych
* usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem
* nie umieszczania ogłoszenia, gdy ilość ogłoszeń umieszczonych przez 1 użytkownika jest większa niż 10 dziennie
* nie umieszczania ogłoszeń konkurencyjnych do prowadzonej przez właściciela serwisu działalności
* nie umieszczania ogłoszeń bez podania przyczyny.

15. Użytkownik korzystający z wynajmetobie.pl zgadza się na gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych przez serwis zgodnie z ustawa z dnia 29. Sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

16. wynajmetobie.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników serwisu.

Powiedz czego szukasz i dowiedz się pierwszy o dodaniu nowej oferty. Powiadomienia wysyłane są natychmiast po zamieszczeniu ogłoszeń!Home | Kupno | Sprzedarz | Wynajmę Tobie | Wynajmę od Ciebie | Mam stancję/Pokój | Szukam stancji/Pokoju | Regulamin | Kontakt | Dodaj ogłoszenie

Zgłoś nadużycie lub błąd | Zgłoś niedziałający link | Zgłoś sugestię